Regulamin

Administrator danych osobowych, którym jest All Trade Sp z o.o. z siedzibą w 01-469 Warszawa ul. Marynin 25B/47, NIP: 7010376093, REGON: 146628892. Informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora m.in. na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych.

Firma ProCzysto jest marką handlową Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Firma). Usługi Firmy świadczone są zgodnie z Regulaminem.

1. Regulamin określa warunki wykonania usług prania tapicerki, dywanów, wykładzin oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.

2. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem +48-732-722-124 oraz przez formularz kontaktowy.

3. Usługi świadczone są w lokalizacji wskazanej przez Klienta.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest udzielenie wszelkich niezbędnych informacji osobie przyjmującej zamówienie.

5. Zamówienia przez formularz kontaktowy można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6. Firma przyjmuje do wykonania zlecenie i zobowiązuje się je wykonać według określonego cennika, w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta.

7. Firma nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania usługi, do których doszło z powodu ukrytych wad przedmiotów usługi.

8. Usługa prania dywanu zostanie zrealizowana pod warunkiem, że dywan ma oznaczenie producenta z informacją o sposobie prania. Jeśli oznaczenia producenta będą niewidoczne lub ich nie będzie, Zamawiający zostanie poinformowany o sposobie wykonania usługi, a także o możliwym ryzyku.

9. Nowe dywany z wiskozy (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa (zmiana odcienia, zesztywnienie włosa).

10. Niemożliwe jest całkowite usunięcie: plam silnych barwników (kawa, herbata, coca-cola, tusze, itp.), plam z klejów i substancji lepkich, przebarwień powstałych od naturalnego drewna i bejc, plam z moczu oraz jego zapachu, niektórych plam tłustych i odbarwień niewiadomego pochodzenia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Pracownika firmy, że zlecenia nie można skutecznie wykonać lub przedmiot usługi nie nadaje się do czyszczenia, Pracownik może odmówić wykonania usługi.

12. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancją.

13. Ceny, promocje i rabaty podane w cenniku są cenami brutto.

14. Za świadczone usługi wystawiana jest faktura albo paragon. Firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

15. Ceny usług świadczone są zgodnie z cennikiem, umieszczonym na stronie internetowej.

16. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.